Lảm nhảm

Lảm nhảm

Tập hợp những khoảnh khắc điên~

 

[#1] Những điều cần chú ý khi viết Fanfiction

[#2] [Game][RR] Dead At Heart’s Round Robin

[#3] Fan Fic – Đỉnh cao hay sự thoái trào ???

[#4] Mừng wordpress tròn 1 tuổi

[#5] [FanArt][14.03.09] Vẽ~

[#6] [FanArt][14.03.29] Khoe-ing~

[#7] [Lảm nhảm] Sáng tác truyện về Cung Hoàng Đạo

[#8] [Lảm nhảm] Sally và 3 năm

[#9] [Lảm nhảm] Chuyện về anh

[#10] [Lảm nhảm] Có những câu chuyện tình còn dang dở